ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ
 
Στο πιστοποιητικό ενός διαμαντιού , είναι γραμμένες οι ακριβείς μετρήσεις του διαμαντιού – βάρος, καθαρότητα, κοπή, φθορισμός  δηλαδή η συνολική ποιότητα του διαμαντιού όπως και οι αναλογίες του. Στο www.monopetro.com.gr όλες οι πέτρες πιστοποιούνται από τα γεμολογικά ινστιτούτα  πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των IGL, GIA, IGI, HRD, AGS και EGL.