Καθαρότητα Διαμαντιού

Καθαρότητα Διαμαντιού - Monopetro.com.gr by Ketsetzoglou

Καθαρότητα Διαμαντιού. Όταν σχηματίζονται διαμάντια, βαθιά υπόγεια και υπό ακραία πίεση και θερμότητα, μπορούν να σχηματιστούν ατέλειες.