Καράτι

https://www.capediamonds.co.za/wp-content/uploads/2018/11/diamond-size-chart.png

Καράτι

Το ct (καράτι) είναι μονάδα μέτρησης βάρους. Παρόλα αυτά ειδικότερα για το στρογγυλό σχήμα είναι σχετικό και με το μέγεθος. Ένα ct ισούται με 100 εκατοστά , επίσης το 1,00 ct είναι το 1/5 ενός gr, δηλαδή 0.20 gr.

Άψογη ποιότητα διαμαντιού μπορεί να υπάρξει σε όλα τα βάρη διαμαντιών.

Ένα διαμάντι πολύ καλά κομμένο έστω και αν αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη απώλεια βάρους από το αρχικό ορυκτό πετράδι, αν και μικρότερο είναι πολύ περισσότερο ελκυστικό από ένα μεγαλύτερο αλλά φτωχό στη κοπή και κατ’ επέκταση χωρίς λάμψη.

Η τιμή ενός διαμαντιού είναι άμεσα εξαρτώμενη από το βάρος του και σίγουρο είναι ότι από μέγεθος σε μέγεθος. η μεταβολή της αξίας του είναι σημαντική. Για παράδειγμα, ένα διαμάντι βάρους 0,98ct μπορεί να έχει μια σημαντική διαφορά τιμής από ένα διαμάντι βάρους 1,03ct διότι αλλάζει η κατηγοριοποίηση βάσει διεθνών πινάκων και κατ’ επέκταση και η αγοραστική του ζήτηση.

Συμβουλή εμπειρογνωμόνων 1

Κατά τη σύγκριση παρόμοιων διαμαντιών προσπαθήστε να δείτε τις μετρήσεις. Ορισμένα διαμάντια με παρόμοια βάρη μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στις μετρήσεις. Επιλέξτε αυτό με ευρύτερες μετρήσεις και θα έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια διαμαντιών για την ίδια τιμή.

Συμβουλή εμπειρογνωμόνων 2

Ορισμένα μεγέθη διαμαντιού είναι ιδιαίτερα περιζήτητα (π.χ. 0.50 ct, 0.75 ct, 1.00 ct) και οι τιμές μπορεί να ποικίλουν δραματικά ανάλογα με το βάρος καράτια. Ένα διαμάντι 0.90ct μπορεί να είναι 10-20% καλύτερη αξία από ένα διαμάντι 1.0ct της ίδιας ποιότητας, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν ταυτόσημο σε μέγεθος αλλά πολύ διαφορετικό στην τιμή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο όρος καράτι προέρχεται από τα ελληνικά και αραβικά ονόματα για το χαρουπιδόχαρτο – Κεράτιδα στα Ελληνικά και Qirrat στα Αραβικά. Οι αποξηραμένοι σπόροι του δέντρου Carob (ή Locust) χρησιμοποιήθηκαν κάποτε για την εμπορία των εμπόρων ως αντίβαρα για το ζύγισμα του χρυσού, των διαμαντιών, των πολύτιμων λίθων και των μαργαριταριών λόγω του σχετικά σταθερού βάρους και μεγέθους τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ωστόσο ότι ο όρος “καράτι” με διαμάντια αναφοράς είναι διαφορετικός από τον όρο “karat” που είναι η αξία που χρησιμοποιείται για την καθαρότητα του χρυσού.

Η Βυζαντινή εποχή χρησιμοποίησε βότσαλα από γυαλί, με βάση σπόρους χαρουπιού, για τη ζύγιση κερμάτων που ζύγιζαν στα 196 mg, σύμφωνα με το μέσο βάρος ενός μεμονωμένου σπόρου χαρουπιού. Ωστόσο, η χρήση τους τελικά μειώθηκε καθώς ανακαλύφθηκε ότι παρά την οπτική ομοιομορφία τους, οι σπόροι δεν ήταν στην πραγματικότητα συνεπείς σε βάρος. Πολλές προσπάθειες έγιναν για την τυποποίηση της μέτρησης του βάρους πολύτιμων λίθων και μόνο το 1907, κατά την τέταρτη γενική διάσκεψη για τα βάρη και τα μέτρα, το “καράτι” υιοθετήθηκε ως η επίσημη μετρική μέτρηση των βαρών πολύτιμων λίθων.

Το 1913 οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν επισήμως το «καράτι» ως μέτρηση πολύτιμων λίθων και το 1914 το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη ακολούθησαν το παράδειγμα. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η πλειοψηφία της βιομηχανίας διαμαντιών και πολύτιμων λίθων συμφώνησε με την τυποποιημένη μέτρηση, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα.

Οι διαστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ενός διαμαντιού. Εκτός από το βάρος σε καράτια, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η απόσταση στην κορυφή του διαμαντιού. Μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη είναι ότι το μισό καράτι είναι το μισό μέγεθος ενός καρατιού. Στην πραγματικότητα, ένα μισό καράτι είναι το ήμισυ του βάρους ενός καρατιού, αλλά η διαφορά χιλιοστομέτρου σε μια στρογγυλή πέτρα είναι μόνο 1.35 mm. Η μέση μέτρηση για μια πέτρα 0,50ct είναι 5,00mm, ενώ η μέση τιμή 1.00 ct πέτρα μετρά σε 6.35 mm.

Ενώ το βάρος σε καράτια μπορεί να υποδεικνύει το μέγεθος ενός διαμαντιού, το σχήμα και το κομμάτι μιας πέτρας παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μεγέθους ή της μικρότητας της πέτρας. Ένα επιμηκυμένο σχήμα όπως το κομμάτι Marquise μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο από ένα στρογγυλό σχήμα όπως το στρογγυλό λαμπρό, ακόμη και αν οι δύο πέτρες μοιράζονται το ίδιο βάρος