Φθορισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν ρίχνουμε φωτεινή ενέργεια (ηλιακό φως, υπεριώδες φως κ.α.) σε ένα σώμα, αυτό μας επιστρέψει φωτεινή ενέργεια έγχρωμη ή μη. Τα περισσότερα διαμάντια εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο του φθορισμού με λευκό, μπλε ή κίτρινο χρώμα. Στα πιστοποιητικά των διαμαντιών αναφέρεται ο φθορισμός ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, και δεν επηρεάζει την αξία του. Φθορισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο όταν ρίχνουμε φωτεινή ενέργεια (ηλιακό φως, υπεριώδες φως κ.α.) σε ένα σώμα, αυτό μας επιστρέψει φωτεινή ενέργεια έγχρωμη ή μη. Τα περισσότερα διαμάντια εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο του φθορισμού με λευκό, μπλε ή κίτρινο χρώμα. Στα πιστοποιητικά των διαμαντιών αναφέρεται ο φθορισμός ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, και δεν επηρεάζει την αξία του.