Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν

Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν - Ketsetzoglou.com

Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν. Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν με princess cut diamond με πιστοποιητικό γνησιότητας.