μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν

μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν

Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν. Μισόβερο δαχτυλίδι πεντάπετρο με μπριγιάν λευκόχρυσο Κ18 με πιστοποιητικό γνησιότητας.