Βέρες μοντέρνες με σχέδιο

Βέρες μοντέρνες με σχέδιο

Βέρες μοντέρνες με σχέδιο. Βέρες μοντέρνες με σχέδιο ξεχωριστές. Οι τιμές στις βέρες γάμου είναι ενδεικτικές και καθορίζονται τόσο από της τιμής του χρυσού.