ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Στο πιστοποιητικό ενός διαμαντιού , είναι γραμμένες οι ακριβείς μετρήσεις του διαμαντιού – βάρος, καθαρότητα, κοπή, φθορισμός  δηλαδή η συνολική ποιότητα του διαμαντιού όπως και οι αναλογίες του. Στο www.monopetro.com.gr μόνο πιστοποιημένα διαμάντια από τα τρία μεγαλύτερα ινστιτούτα αξιολόγησης στον κόσμο , GIA – IGI – HRD..